Discovercracow.com - system dla branży turystycnej

W naszej pracy wykorzystujemy wiele technologi dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować projekt za pomocą optymalnych narzędzi. 

OPIS

Discover Cracow jest największym dostawcą wycieczek lokalnych z aspiracjami do zostania globalnym graczem.

Lokalne zarządzanie wycieczkami turystycznymi to złożony proces. System informatyczny musi być zsynchronizowany z setkami lokalnych dostawców usług turystycznych. Kolejnym krokiem jest zarządzanie sprzedażą i rezerwacją, w tym pobieranie danych od tysięcy agentów sprzedaży i partnerów.

Ważną częścią systemu jest fakturowanie i sprzedaż biletów. Wreszcie, system musi zajmować się organizacją wyjazdów, zarządzaniem transportem, lokalnymi przewodnikami, tłumaczami itp. Taki złożony proces wymaga rozbudowanego narzędzia.

Nasz zespół zajmuje się utrzymaniem oraz rozwojem systemu od 2016 roku.

UŻYTE TECHNOLOGIE

Języki programowania:
Java 8, Python3, JavaScript, HTML, CSS, SQL
Narzędzia:
IntelliJ, Maven, Linux/Bash, GIT, Gitlab/Pipilne, npm, pip, nvm, gulp
Technologie:
Spring( Boot, JPA, MVC, WEb, Context, ORM, Secuirty OAuth2 ), HIbernate, JUnit 5, Mockito, Swagger, Selenium, Logback, Flyway, RESTful API, JSon,
Flask, Ractive.js
Infrastrktura:
AWS (Elastic Beanstalk, API Gatway, CloudWatch), PostgreSQL
Metodyki zarządzania projektem:
SCRUM, TDD, Clean Code

ZOBACZ INNE REALIZACJE
estate1 - system do zarządzania sprzedażą w biurze dewelopera
Estate01 - system sprzedaży dla deweloperów
Ekspozycje multimedialne
Museum01 - interaktywne ekspozycje
racelog system dla ligi sportowej
Racelog - system do zarządzania ligą sportową